Laboratorija za bentos i zaštitu mora

Ronjenje je najbolji metod za izučavanje bentosa

Ronjenje je najbolji metod za izučavanje bentosa

Transport uzoraka nekada nije jednostavan

Transport uzoraka nekada nije jednostavan

Instrukcije za bezbjednost prije isplovljenja

Instrukcije za bezbjednost prije isplovljenja

Podvodni robot (ROV) obezbjeđuje snimke i uzorke iz velikih dubina

Podvodni robot (ROV) obezbjeđuje snimke i uzorke iz velikih dubina

Naselja algi Cystoseira su ugrožene i zaštićene

Naselja algi Cystoseira su ugrožene i zaštićene

U Laboratoriji za bentos i zaštitu mora se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja iz oblasti istraživanja, analize i monitoringa morskih organizama bentosa (dna) i zaštita mora, a posebno: izučavanje fitobentosa, tj. makroalgi i morskih cvjetnica (biodiverzitet, biomasa,  pokrovnost, zajednice, uticaj zagađenja i drugo); izučavanje zoobentosa u svim segmentima, tako da se ovaj dio aktivnosti odnosi na veoma evolutivno i taksonomski raznovrsne grupe organizama, počev od sunđera i korala, preko crva, mekušaca, bodljokožaca, zglavkara, glavonožaca do hordata (biodiverzitet, biomasa, zajednice, uticaj zagađenja i drugo); izučavanje...