Laboratorija za hemiju mora i okeanografiju


Odredjivanje teskih metala pomoću AAS

Odredjivanje teskih metala pomoću AAS

Analiza biotoksina HPLC metodom

Analiza biotoksina HPLC metodom

Predavanje studentima

Predavanje studentima

Projekat PinnaSPOT_resuspenzija sedimenta   o projektu PinnaSpot

Projekat PinnaSPOT_resuspenzija sedimenta

Priprema uzoraka

Priprema uzoraka