Institut za biologiju mora

Projekat Riskman: Priprema novih predmeta u vezi sa vodenim invazivnim vrstama
U okviru Erasmus  projekta „Riskman“ koji se realizuje između 13 partnerskih institucija iz Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Turske, Grčke i Albanije, u periodu od 10. do 14. novembra u Turskoj (Muğla)  održan je sastanak Upravnog Odbora projekta sa učešćem svih projektnih partnera.

Riskman je akronim za projekat "Promovisati obrazovanje zainteresovanih strana i visokoškolaca u oblasti upravljanja vodenim stranim i invazivnim vrstama na Zapadnom Balkanu", ili u originalu, na engleskom "Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans”.  

Institut za biologiju mora i Prirodno-matematički fakultet (odsjek Biologija) Univerziteta Crne Gore učestvuju ravnopravno u projektu kao partneri, sa ciljem unaprijeđenja i razvijanja nastavnih programa na postdiplomskim studija na UCG.

ImageTokom sastanka analiziran je administrativni i finansijski napredak partnera, stepen realizacije  planiranih aktivnosti i definisanje novih nastavnih predmeta na magistarskim i doktorskim studijama na Univerzitetima u zemljama zapadnog Balkana. Najveći napredak za crnogorske partnere predstavlja definisanje i priprema novih predmeta koji se posebno odnose na strane i invazivne vrste u sektoru ribarstva i akvakulture, odnosno:

Predmet:  Biologija akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet:  Uticaji akvatičnih stranih i invazivnih vrsta

Predmet:  Procjena uticaja i  upravljanje akvatičnim stranim i invazivnim vrstama

Definisani predmeti će značajno unaprijediti znanje u oblasti stranih i invazivnih vrsta, definisanju rizika širenja i upravljanje invazivnim vrstama, kao jednom od najvećih prijetnji akvatičnim ekosistemima današnjice.

Pilot testiranje uvođenja predloženih predmeta na Univerzitetima zemalja zapadnog Balkana je sledeći korak na osnovu koga će se procjeniti kvalitet predloženih predmeta i njihovih sadržaja, te pripremiti osnova za zvanično uvođenje predmeta u nastavni sistem Univerziteta.

Broj posjeta : 85

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.