Za priznanje UCG-a dr Anu Pešić preporučio naučni rad i rukovođenje međunarodnim projektima
Za priznanje UCG-a dr Anu Pešić preporučio naučni rad i rukovođenje međunarodnim projektima

Viši naučni saradnik Instituta za biologiju mora dr Ana Pešić dobitnik je nagrade za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu. Za ovu nagradu preporučio je širok spektar naučnoistraživačkog rada i uspješno rukovođenje međunarodnim projektima. 

Tokom 2022. godine bila je rukovodilac tri međunarodna projekta, kao i rukovodilac nacionalnog monitoring programa prikupljanja podataka u morskorn ribarstvu. Tokom prethodne godine bila je koautor na četiri rada objavljenim u časopisima sa SCI liste.

Tokom svog profesionalnog rada u Institutu za biologiju mora bila je učesnik u više od 30, i rukovodilac više od 10 međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti morskog ribarstva i zaštite resursa, kao i mentor i komentor studentima postdiplomskih studija.

Autor i koautor je više od 100 naučnih radova i saopštenja na naučnim skupovima. Član je međunarodnih  radnih  grupa  FAO AdriaMed-a  i  GFCM-a (Generalna  Komisija  za  ribarstvo Mediterana)  za  procjenu  stanja  pelagičnih  ribljih  resursa  u  Jadranu  i  pripremu  planova upravljanja. Ujedno je član nacionalnih radnih grupa za izradu zakona, strategije i pripremu pregovora u oblasti morskog ribarstva.

U Institutu je zaposlena od 2007. godine, u Laboratoriji za ihtiologiju i morsko ribarstvo,  a od 2018.  godine  izbrana je  u  zvanje  viši  naučni  saradnik.  U  okviru  laboratorije, prati stanje i bavi se procjenom biomase pelagičnih  resursa, zatim monitoringom resursa ribarstva i njihovog optimalnog korišćenja i zaštite, praćenjem pojave novih vrsta i monitoringom prilova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.