Institut za biologiju mora, 17.07.2019

Međunarodna saradnja je jedini odgovor za očuvanje vrućih tački biodiverziteta – Jadranskog i Jonskog moraX

Multidisciplinarni tim naučnika šest zemalja koje izlaze na Jadransko i Jonsko more radio je na procjeni  zagađivača u moru, tokom prethodne dvije godine, u okviru projekta HarmoNIA.

Međunarodni projekat „Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru“, okuplja predstavnike istraživačkih instituta i regionalnih vlasti Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore i Grčke.

Iz Crne Gore, u projekat je uključen Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, a vodeći partner je Nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku iz Trsta (ItalijaI.Image

Danijela Joksimović  sa Instituta za biologiju mora UCG kaže da se Jadransko i Jonsko more smatraju  “vrućim tačkama biodiverziteta, kao staništa biljnih i životinjskih zajednica koje imaju veliki ekološki značaj.

„Istovremeno, oblast je pod pritiskom intenzivne ekploatacije prirodnog bogatstva i zagađenje se nameće kao ključno pitanje koje zahtijeva zajednički pristup u pogledu njegove procjene i upravljanja. HarmoNIA namjerava da riješi heterogenost metodoloških pristupa i informacija koje se koriste za procjenu dobrog ekološkog statusa (GES) i premosti problem fragmentacije u pogledu geografske pokrivenosti dostupnih podataka“, objašnjava Jaksimović.

Procjena zagađivača moguća je u moru samo kroz transnacionalni okvir, a upravo se on realizuje kroz ovaj projekat.

„Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalnih okvira za bolje međudjelovanje postojećih baza podataka za upravljanje morskom sredinom u cilju promovisanja dostupnosti podataka i unapređenja znanja o morskom ekosistemu. Na ovaj način se obezbjeđuje dobra osnova za implementaciju Okvirne direktive o morskoj startegiji (MSFD) i UNEP/MAP protokola u Jadransko - jonskom regionu“, pojašnjava Joksimović.

Projekat će obezbjediti osnovne alate za procjenu rizika od kontaminacije u ranjivim priobalnim zonama, posebno rizika sa naftnih platformi.

„U tom smislu“, navodi dalje Joksimović, „posebni ciljevi projekta su: razmjena najboljih praksi i usklađivanje protokola monitoringa za pouzdanu procjenu dobrog ekološkog statusa, podrška koordinisanom djelovanju u slučajevima akcidentnih zagađenja mora i  definisanje zajedničke strategije za procjenu rizika od disperzije zagađivača, kao i jačanje inImagefrastrukture za razmjenu podataka na nivou regiona  i olakšati pristup i dalju primjenu podataka o moru“.

Projekat HarmoNIA odobren je u okviru prvog poziva Jadransko-Jonskog programa (ADRION), prioritetna oblast Održivi region, a njegov  budžet iznosi 1,290,978.60€. 

 

 

Broj posjeta : 699