Institut za biologiju mora, 17.02.2020

Prvi sastanak projekta Sharemed održan u TrstuImageU periodu od 13-14. Ferbruara 2020 u Trstu, Italija je održan kick off sastanak projekta SHAREMED (Sharing and enhancing capabilities to address environmental threats in Mediterranean Sea). Na sastanku su se okupili predstavnici 10 institucija koje su uključene u projekat, iz 8 mediteranskih zemalja. Projekat vrijedan 3.100.000,00€ ima za cilj da iskoristiti znanje dobijeno prethodnim projektima i doprinese definisanju dugoročnih strategija i akcionih planova za procjenu i rješavanje prijetnji po životnu sredinu na Mediteranu.

Broj posjeta : 85