Institut za biologiju mora, 04.07.2020

Praćenje morskih sisara i morskih kornjačaUniverzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora ponovo je započeo istraživanja morskih sisara i kornjača u području teritorijalnog mora Crne Gore, a kroz podršku Delegacije Evropske unije u cilju uspostavljanja programa monitoringa u okviru Marinske direktive (MSFD). Ovo je samo jedan od segmenata budućeg istraživačkog rada na ovom projektu, koji sprovodi konsultantska kuća EPTISA Engineering Services kroz svoju Regionalnu kancelariju za Jugoistočnu Evropu (Regional Office for SEE), Beograd, Republika Srbija.

Nakon više od pet godina, kroz dvomjesečni monitoring uradiće se nova procjena brojnosti populacije morskih sisara  i usporediti brojnost u odnosu na period 2013/14.

Uživajte u fotografijama ovih fantastičnih stvorenja!

Broj posjeta : 396