Prirodno-matematički fakultet

Nova objava - 11.06.2021 10:31
Na završnom ispitu će biit 4 pitanja i svako od njih nosi po 10 bodova.

 

Prof. dr Žarko Pavićević 

Dokumenti

Broj posjeta : 102