BLUE LAND - INTERREG IPA CBC

22.07.2019


Građansko-naučni pristup putem mobilne aplikacije doprinijeće, u okviru projekta Blue Land, zaštiti i očuvanju crnogorskog priobalnog i morskog biodiverziteta. Takođe, kroz transnacionalne Web-Gis platforme i mreže prikupljaće se i obrađivati podaci o biodiverzitetu, koji će omogućiti zajedničke međunarodne proaktivnosti Crne Gore, Italije i Albanije.  

To su samo neki od planiranih razultata ovog prekograničnog programa koji se pored zaštite bavi i unapređenjem održivog korišćenja morskih i obalnih resursa, i to kroz izgradnju zajedničkog parctipipativnog modela  upravljanja.

Rukovodilac projekta dr Ana Pešić, sa Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, navodi da projekat ima za cilj da obezbijedi lokalnim zajednicama priliku "samo-regulacije/ko-upravljanja" kroz: planiranje aktivnosti na moru, regulisanje upotrebe zemljišta, očuvanje biodiverziteta.

"U Crnoj Gori, kao pilot područje za jedan ovakav model upravljanja odabrano je ušće Imagereke Bojane, područje Velike plaže, kao značajan ekosistem koji je pod velikim uticajem antropogenih aktivnosti, kao turističko mjesto na kojem je prisutna velika izgradnja, značajan obim ribolovnih aktivnosti, a dodatni razlog je i postojanje mreža kalimera koje su od skoro dobile status zaštićenog kulturnog dobra", kazala je Pešić.

Sa druge strane, smatra Pešić, kroz projekat će se postići društveno-ekonomski ciljevi, tj. definisati regulatorni okvir, identifikovati konkretne aktivnosti sa ciljem uključivanja lokalne zajednice u zaštitu životne sredine.

„Tu se prije svega misli na unapređenje prirodnog, pejzažnog i kulturnog aspekta područja,podizanja svijesti lokalnih zajednica o održivim metodama ribolova i opremi za ribolov. Planirana je primjena tzv. „bottom-up“ pristupa koji podrazumijeva realizaciju projekta kroz aktivno uključivanje lokalne samouprave opštine Ulcinj, stanovništva i lokalnih ribara i svih ostalih zainteresovanih strana.“, kaže Pešić.

Ovaj projekat se realizuje pod okriljem INTERREG IPA II prekograničnog programa saradnje za period 2014-2020 (Italija, Albanija i Crna Gora), a njegova vrijednost je 160.117,02 €.

„Ova oblast predstavlja novi pristup i značajnu granu u upravljanju morskim i obalnim područjima na održivom nivou i uz značajno učešće lokalnih zajednica. Najznačajni doprinos projekta biće Plan upravljanja koji je i krajnji produkt projekta“, navodi Pešić

O Jadranskoj i Jonskoj makroregiji snimljen je i film u produkciji TV Slovenija, za njenu promociju Jadransko Jonske makroregije.

„U okviru BLUE LAND projekta, planirani su pilot projekti u vrijednosti od 30.000 eura čiji su cilj da se na osnovu zahtjeva i potreba lokalnih zajednica, a u skladu sa identifikovanim ekosistemskim servisima, izvrše i sprovedu određene aktivnosti koje su od značaja za lokalnu zajednicu i čiji će doprinos značajno unaprijediti, zaštiti i očuvati prepoznate ekosistemske servise, a što će rezultirati pozitivnim uticajem na cjelokupno BLUE LAND područje“, kazala je Pešić.

Partneri na ovom projektu su: Nacionalna agencija za zaštićena područja, Ministarstvo za životnu sredinu Albanije,kao vodeći partner, Zavod za zaštitu prirode Albanije, Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije (CIHEAM) iz Barija, Italija,Institut za zajednička istraživanja, Italija - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, Agencija za razvoj i saradnju, Ministarstvo spoljnih poslova Italije, kao pridruženi partner, Regija Pulja ili opština Trikaze, Italija, kao pridruženi partner.

Broj posjeta : 175


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.