Prirodno-matematički fakultet, 18.03.2019

Prvi test biće odžan u srijedu 20.03.2019. godine u terminu predavanja