Istorijat fakulteta
Ekonomski fakultet u Podgorici osnovan je 1960. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Crne Gore, donešene 31. maja. Fakultet, koji predstavlja najstariju visokoškolsku instituciju u Crnoj Gori, prvobitno se nalazio u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nakon formiranja Univerziteta „Veljko Vlahović“, aprila 1974. godine, Fakultet je postao ne samo njegov član, već i osnivač. Odmah nakon odluke o osnivanju Fakulteta formiran je i Savjet Ekonomskog fakulteta u čije članstvo su ušli renomirani društveno-politički radnici, a čija je prva sjednica održana 31. oktobra 1960. godine.

Prvi savjet Fakulteta sačinjavali su:

 • Asanović Dušan 
 • Ćulafić Dobroslav
 • Ćetković Dušan 
 • Jovanović Vlado 
 • Sekulić Radule 
 • Popović Vladimir 
 • Bulatović Branko
 • Glušćević Boško 
 • Radovanović Vuko 

Na istoj sjednici potvrđen je izbor nastavnog osoblja. Prva sjednica Fakultetske uprave održana je 1. novembra 1960. godine, kad je i izabran prvi dekan, prof. dr Mirčeta Đurović. Tokom 1965. godine u okviru fakulteta osnovan je Institut za društveno-ekonomska istraživanja (IDEI) kao posebna radna jedinica, koja je bila jedna od najaktivnijih naučno-istraživačkih institucija u Crnoj Gori. Direktori IDEI su bili:

 • Prof. dr Risto Vukčević 
 • Božidar Gluščević
 • dr Novo Vujošević

Prve godine na Ekonomski fakultet upisano je ukupno 933 studenta, od čega 196 redovnih i 737 vanrednih studenata. U dugoj tradiciji vodeće akademske institucije iz oblasti ekonomije, profesori Ekonomskog fakulteta istaknuti su stručnjaci iz oblasti ekonomskih i drugih društvenih nauka, članovi domaćih i međunarodnih stručnih organizacija. Tri rektora Univerziteta Crne Gore bili su profesori ovog fakulteta:

 • Prof. dr Mirčeta Đurović
 • Prof. dr Miloš Radulović
 • Prof. dr Miljan Radović 

Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja Fakultet je dobio brojna društvena priznanja. Najznačajnije priznanje svakako je nagrada Oktoih, koja je Ekonomskom fakultetu dodijeljena 1981. godine.

Prateći promjene koje je izazvao proces tranzicije sistema na tržištu znanja i intelektualnih usluga, uz prisutan trend porasta tražnje za ekonomistima novog profila, na Naučno-nastavnom vijeću Univerziteta Crne Gore oktobra 1995. godine usvojen je Projekat PMB studija (Preduzetništvo, Menadžment, Biznis). Nastava po novom programu otpočela je školske 1995/96. godine. Riječ je o konceptu studija koje su okrenute praktičnom shvatanju ekonomije i biznisa, zasnovane na idejama crnogorske ekonomske škole. Vrijeme i iskustvo su pokazali da je uvođenjem PMB režima studija Ekonomski fakultet uspio da privuče najbolje srednjoškolce i učvrsti mjesto lidera na tržištu obrazovanja u Crnoj Gori.

Teorijski i metodološki principi na kojima je organizovana nastava po PMB režimu studija, bili su dobra osnova za prelazak na primjenu principa Bolonjske deklaracije. Akademske 2003/2004. godine reformisan je postojeći koncept studija i prilagođen principima Bolonjskog sistema. Primjena sistema European Credit Transfer System (ECTS) studentima je omogućila bolje uslove studiranja i mobilnost u okviru evropskog akademskog prostora. 

U okviru nastavno-obrazovnog procesa, pored osnovnih četvorogodišnjih akademskih studija, na fakultetu je 1993. godine počeo da radi i primijenjeni studijski program – Poslovna škola. Škola je osnovana sa ciljem da u okviru dvogodišnjih studija studentima omogući sticanje, prije svega, praktičnih znanja za vođenje biznisa. Akademske 2003/2004. koncept studija Poslovne škole pretočen je u trogodišnje Studije menadžmenta, koje su organizovane u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS režimom studija. Suština je bila da se ide na sistem dvostepenog visokog obrazovanja – visokim studijama u trajanju od tri godine i dvogodišnjim postdiplomskim magistarskim primijenjenim studijama, odnosno jednogodišnjim postdiplomskim specijalističkim primijenjenim studijama kad je 2011. godine upisana prva generacija studenata. Studije menadžmenta paralelno funkcionišu u Podgorici i Bijelom Polju, gdje su studije pokrenute od školske 2005/2006. godine. Osnivanje Studija menadžmenta u Bijelom Polju predstavlja značajan datum, kako za razvoj Ekonomskog fakulteta, koji je još više učvrstio poziciju lidera na tržištu visokog obrazovanja, tako i za regionalni razvoj države. Naime, Studije menadžmenta u Bijelom Polju predstavljale su prvu visokoškolsku ustanovu Univerziteta na sjeveru Crne Gore. 

Ekonomski fakultet posjeduje višedecenijsko iskustvo u organizovanju postdiplomskih studija. Prve postdiplomske studije počele su 1970. godine, a 1992. godine transformisane su u model Preduzetnička ekonomija, koji je predstavljao odgovor na sve prisutnije zahtjeve crnogorske privrede i društva za specijalističkim kadrovima u oblasti savremene ekonomije. Od osnivanja, postdiplomske studije Preduzetnička ekonomija organizovane su svake druge godine. Globalizacija i stalne promjene u obrazovanju postavili su nove izazove pred sistem visokoškolskog obrazovanja, a time i drugačiju organizaciju postdiplomskih studija. Od 2005. godine Ekonomski fakultet, prihvatajući Bolonjsku deklaraciju, izmijenio je svoje postdiplomske studije u skladu sa evropskim standardima i zahtjevima.

Osnivanjem doktorskih studija, tokom 2008. godine, fakultet upotpunjuje svoje djelovanje u oblasti visokog obrazovanja, u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. 

Od osnivanja do danas, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomiralo je 8.630 studenata. Studije menadžmenta u Podgorici završilo je 1.372 studenta, odnosno 292 studenta na istom studijskom programu u Bijelom Polju. Naučnu titulu magistra (dvogodišnje studije) steklo je 222 studenta, kao i 712 studenata na akademskim magistarskim jednogodišnjim studijama. 121 student završio je Primijenjene magistarske dvogodišnje studije menadžmenta, dok je na specijalističkim studijama završni rad uspješno odbranilo 364 studenta. Na Ekonomskom fakultetu titulu doktora ekonomskih nauka steklo je 96 studenata. 

Fakultet je nastojao da u svojoj dugoj i bogatoj tradiciji uspješno odgovori na nove izazove. S tim u vezi, studentima je omogućavao sticanje najboljih teorijskih i praktičnih znanja, kao i razvijanje kritičnog duha u pristupu ekonomskim pojavama i u rješavanju konkretnih problema u svakodnevnim poslovima. Profesori su permanentno činili napore i davali priloge razvoju ekonomske teorije i rješavanju konkretnih problema, koje je isticao naš društveno-ekonomski razvoj. Bogata literatura, savremeni autori i djela su uvijek bila imperativ za kreiranje novih akademski pravaca na Ekonomskom fakultetu, što će predstavljati osnovu budućeg razvoja. 

Pravci kretanja Ekonomskog fakulteta u narednom periodu slijediće viziju razvoja Univerziteta Crne Gore i težiti punom ostvarenju njegove misije. Veća usklađenost sa trendovima razvoja evropskog tržišta visokog obrazovanja podrazumijeva unapređenje i inoviranje nastavnih sadržaja i primjenu savremenih metoda i tehnika u edukaciji, podizanje kvaliteta naučno-istraživačke baze, kao i značajnu međunarodnu orijentisanost.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.