Ekonomski fakultet, 10.02.2021

Obavještenje o organizaciji nastave u ljetnjem semestru 2020/2021. Godine za studente II, III i IV godineX

Dragi studenti,

prema Akademskom kalendaru, nastava u ljetnjem semestru počinje u ponedeljak 15.02.2021. godine. S obzirom na epidemiološku situaciju, nastavu organizujemo kombinovanom metodom. To znači obaveznu organizaciju predavanja on line (na daljinu) sa stalnim ili povremenim dolascima studenata u malim grupama, radi obavljanja vježbi, konsultacija i provjere znanja.

Naglašavamo da ćete nastavu pratiti isključivo on line, preko DL platforme Univerziteta Crne Gore (https://dl.ucg.ac.me/), a nakon sagledavanja epidemiološke situacije, profesori će organizovati i pozivati studente da povremeno dolaze na fakultet u manjim grupama, prema rasporedu koji utvrdi sam profesor, a u okviru termina koji su predviđeni zvaničnim rasporedom časova. Raspored časova možete pogledati na sajtu fakulteta (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/87725-rasporedi-nastave-za-osnovne-studije-ljetnji-semestar-studijske-2020-21-godine).

Takođe, kao i do sada, pratite sve informacije koje se objavljuju na sajtu fakulteta, a koje se odnose na predmete koje ste prijavili za ovu studijsku godinu.

Želimo vam srećan i uspješan nastavak studiranja!

Dokumenti

Akademske studije raspored časova _ ljetnji semestar 2020_21, II godina.pdf

Preuzmi

Akademske studije raspored časova _ ljetnji semestar 2020_21, III godina, modul Makroekonomija.pdf

Preuzmi

Akademske studije raspored časova _ ljetnji semestar 2020_21, III godina, modul Mikroekonomija.pdf

Preuzmi

Akademske studije raspored časova _ ljetnji semestar 2020_21, III godina, stari program.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Informacioni sistemi.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Finansije.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Evropske ekonomske integracije.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Marketing.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Međunarodni biznis.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Preduzetništvo i biznis.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Javni sektor i ekonomska politika.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21,IV godina, smjer Menadžment.pdf

Preuzmi

Ljetnji semestar 2020_21, IV godina, smjer Računovodstvo.pdf

Preuzmi

Primijenjene osnovne studije Podgorica _ raspored ljetnji semestar 20_21, II godina, stari program.pdf

Preuzmi

Primijenjene osnovne studije Podgorica _ raspored časova ljetnji semestar 2020_21, II godina.pdf

Preuzmi

Primijenjene osnovne studije Podgorica _ raspored ljetnji semestar 20_21, III godina, stari program.pdf

Preuzmi

Primijenjene Podgorica _ ljetnji semestar20_21, III godina, modul RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE.pdf

Preuzmi

Primijenjene Podgorica _ ljetnji semestar 20_21, III godina, modul MARKETING I MENADŽMENT.pdf

Preuzmi

Primijenjene osnovne studije Bijelo Polje _ raspored časova ljetnji semestar 2020_21.pdf

Preuzmi
Broj posjeta : 1234