Ekonomski fakultet, 08.03.2021

Gostujuće predavanje profesora Franka ŠimelfenigaX

Nakon otvaranja Erasmus + projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti, već u drugoj nedjelji marta biće održano gostujuće online predavanje. Kako je fokus projekta unapređivanje nastave na predmetima sa evropskim temama,  profesor Frank Šimelfenig će studentima Međunarodne ekonomije održati predavanje na temu: „Theories of integration“.

Frank Šimelfenig je profesor evropske politike i član Centra za uporedne i međunarodne studije na ETH u Cirihu. Takođe je saradnik Centra za napredne studije Roberta Schumana na Evropskom univerzitetskom institutu, predsednik naučnog odbora Instituta za evropsku politiku u Berlinu i član odbora Udruženja za transevropske studije (TEPSA).

Njegova istraživanja usredsređena su na evropske integracije, tačnije, na teoriju integracije, proširenje EU i evropeizaciju, diferenciranu integraciju, promociju demokratije i demokratizaciju.

Predavanje će biti održano 11. marta u 10.35h, u okviru nastave koju organizuje profesorica Danijela Jaćimović, rukovodilac projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti i  saradnik Sunčica Rogić.

Centar izvrsnosti na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore obezbijediće nastavnu i istraživačku sinergiju  akademskog osoblja u Crnoj Gori i Evropskoj uniji (TEPSA) i u nastavi i u istraživanju.

Saradnja lokalnih i EU profesora  u okviru predmeta koji su obuhvaćeni projektom,  dovešće do  unapređenja atraktivnosti i izvrsnosti nastave  o EU temama, što će povećati internacionalizaciju nastave, kroz inovacije i prenos najsavremenijih znanja u okviru postojećih predmeta.

Dokumenti

Broj posjeta : 405