Ekonomski fakultet

Novo predavanje u okviru Erasmus+ projekta o prirodi odnosa EU i Kine
Gostujuće online predavanje profesorice Jing Men na temu: ”The nature of the EU-China relations” biće održano u sklopu Erasmus+ projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti.

Tokom predavanja biće osvrta na istorijski razvoj bilateralnih odnosa EU i Kine, a zatim će prof. Men objasniti savremen odnos dva partnera i promenljivu priroda bilateralnih veza. Kroz različite faze odnosa EU i Kine studenti će moći da razumiju odakle u kom smjeru ide buduća saradnja.                         

Prof. Men je bila predsjedavajuća Baillet Latour za odnose Evropske unije i Kine i direktor Istraživačkog centra EU-Kina u Odeljenju za međunarodne odnose EU i studije diplomatije na Evropskom koledžu. Radila je u školi stranih jezika na Tehničkom univerzitetu Dalian. Doktorirala je političke nauke na Vrije Universiteit Brussel.

Njeno istraživanje i predavanje usredsređeno je na odnose između EU i Kine, kao i na kinesku spoljnu politiku.

Predavanje za studente master studija biće održano u okviru predmeta Globalizacija i ekonomska politka, u utorak 04.05. sa početkom u 17 časova, dok će za studente osnovnih studija, u sklopu predmeta Međunarodna ekonomija, predavanje biti u petak 6. maja, sa početkom u 11 časova.

Dokumenti

Broj posjeta : 253