Ekonomski fakultet

Obavještenje za studente generacije 2020.
Obavještenje za studente generacije 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivaju se studenti sa sljedećim brojevima indeksa da se HITNO jave Studentskoj službi radi potpisivanja Ugovora o studiranju,  u terminu od 9 do 13h. Ugovori se potpisuju lično.

  1. Osnovne  akademske studije  EKONOMIJA: 2/20, 3/20, 13/20, 16/20, 21/20, 22/20, 26/20, 27/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 45/20, 48/20, 50/20, 53/20, 57/20, 65/20, 69/20, 71/20, 72/20 , 73/20, 74/20, 75/20, 76/20, 77/20, 79/20, 80/20, 85/20, 87/20, 88/20, 90/20, 99/20, 109/20, 112/20, 116/20, 117/20, 119/20, 122/20, 125/20, 128/20, 131/20, 133/20, 135/20, 136/20, 137/20, 138/20, 139/20, 140/20, 141/20, 144/20, 145/20, 146/20, 152/20, 153/20, 154/20, 156/20, 163/20, 164/20, 166/20, 168/20, 170/20, 172/20, 173/20, 174/20, 176/20, 179/20, 180/20, 182/20, 188/20, 189/20, 190/20, 192/20, 195/20, 200/20, 205/20, 206/20, 208/20, 215/20, 221/20, 222/20, 225/20, 229/20, 232/20, 233/20, 234/20, 235/20, 239/20, 240/20 i 241/20.
  2. Osnovne primijenjene studije MENADŽMENT Podgorica: 4/20, 5/20, 6/20, 8/20, 14/20, 18/20, 22/20, 28/20, 36/20, 37/20, 39/20, 43/20, 44/20, 52/20, 53/20, 57/20, 65/20, 68/20, 69/20, 73/20, 74/20, 76/20, 77/20, 78/20, 85/20, 93/20, 97/20, 99/20, 100/20, 102/20.
  3. Osnovne primijenjene studije MENADŽMENT Bijelo Polje: 1/20, 3/20, 4/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 14/20, 15/20, 17/20, 19/20, 27/20, 34/20, 35/20, 40/20, 41/20, 42/20, 44/20, 45/20, 47/20, 49/20 i 50/20.
  4. Postdiplomske specijalističke primijenjene studije MENADŽMENT: 1/20, 3/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 18/20, 19/20, 20/20, 22/20, 28/20, 30/20, 31/20, 32/20, 33/20, 34/20, 36/20, 37/20, 40/20, 42/20, 43/20, 45/20, 46/20, 48/20 i 49/20.
  5. Akademske master studije – POSLOVNA EKONOMIJA (120 ECTS): 2/20, 4/20, 7/20, 8/20, 14/20, 17/20, 18/20, 19/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20 i 27/20.
  6. Akademske master studije EKONOMIJA (120 ECTS): 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20 i 19/20.
  7. Primijenjene master studije MENADŽMENT (120 ECTS): 1/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 13/20, 15/20, 20/20, 21/20, 22/20, 26/20, 27/20, 29/20, 30/20, 31/20, 32/20, 33/20, 34/20, 35/20, 37/20, 38/20, 40/20, 41/20, 42/20, 43/20, 44/20, 47/20 i 48/20.
  8. Magistarske akademske studije EKONOMIJA (60 ECTS kredita): 1/20, 2/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20, 28/20, 29/20, 30/20, 31/20, 32/20, 33/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 39/20, 40/20, 41/20, 42/20, 43/20, 44/20, 45/20, 46/20, 48/20, 49/20 i 50/20.
Broj posjeta : 579