Ekonomski fakultet

KONAČNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2021. godine
KONAČNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2021. godine

OBAVJEŠTENJE O UPISU NA PRVU GODINU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Upis kandidata, koji su stekli pravo upisa nakon objavljivanja konačne rang liste, vršiće se 07, 08 i 09. jula. 2021. godine od  09 do 13 sati, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  3. ovjerena kopija diplome “Luča”
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa uredno popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 09.07.2021. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 3620