Stručna praksa studenata u okviru DUALMON projekta počinje u narednoj studijskoj godiniNa Ekonomskom fakultetu danas je održana prezentacija pilot programa dualnog obrazovanja predstavnicima privrede. Pilot projekat obuhvata uvođenje stručne prakse za studente završnog semestra osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u trajanju od mjesec i po dana u nekoj od kompanija koje budu partneri na projektu. Rukovodilac projekta Dualmon, prof. dr Boban Melović i prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu doc. dr Zdenka Dragašević su na današnjoj prezentaciji privrednicima pojasnili da je namjera da, u duhu dualnog obrazovanja, studenti jedan dio ishoda učenja savladaju kroz praksu u firmama. Radna grupa sa Ekonomskog fakulteta razvila je model dualnog obrazovanja koji će inicijalno biti implementiran na modulu Mikroekonomija, u VI semestru osnovnih akademskih studija, studjskog programa Ekonomija. Time bi studenti, kroz obavljanje stručne prakse, savladali u realnom okruženju dio ishoda učenja predviđenih predmetima: Upravljanje ljudskim resursima, Trgovinski menadžment, Finansijski menadžment, Preduzetništvo, Poslovni informacioni sistemi, Ekonomsko-matematički metodi i modeli. Pored toga, model predviđa mogućnost implementacije dualnog obrazovanja i na drugim modulima, odnosno disciplinama, u skladu sa potrebama kompanija koje budu učestvovale u pilotiranju projekta. U pilotiranju projekta mogu biti uključeni svi ili dio predmeta sa modula, naglasili su oni i najavili da će rad studenata u firmama početi u maju 2023. godine, nakon što studenti ovladaju teorijskim znanjima neophodnim za rješavanje svakodnevnih radnih zadataka u kompanijama.

Na sastanku su, osim članova projektnog tima, prisustvovali i brojni predstavnici sektora privrede koji su tom prilikom izrazili zadovoljstvo zbog ovog pilot projekta i iskazali spremnost da u njemu učestvuju: Mladen Bajković u ime ETG grupe, Petar Mugoša kao predstavnik Nall grupe, Novica Čarapić iz Uniqa osiguranja, Ivana Jovanović iz kompanije Neregelia doo, Tijana Ivanović iz Addiko banke, Lejla Hadžikić i Branko Branković iz kompanije Voli trade, Aleksandra Dujović iz Crnogorskog Telekoma, Žana Đurović u ime Crnogorske komercijalne banke, Jovan Radnić iz kompanije Logate, kao i Mladen Perazić iz Privredne komore Crne Gore. Važno je istaći da su implementaciju projekta DUALMON ranije podržale i kompanije Uhura Solutions, Crnogorska Plovidba i Montenegro Stars Hotel Group. Sastanku je prisustvovao i doc. dr Jovan Đurašković, prodekan za nauku i saradnju sa biznis zajednicom, kao i članovi projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta. 

Predstavnici svih prisutnih kompanija su iskazali zadovoljstvo zbog činjenice da se i na ovaj način Ekonomski fakultet otvara prema privredi i spremnost da uzmu učešće u pilot programu. Istakli su da je velika korist i za studente i za poslodavce činjenica da će već u toku studija studenti biti uključeni u rad na realnim projektima, u realnom poslovnom okruženju. Time se očekuje stvaranje uslova za razvoj dualnog obrazovanja i poboljšanje kompetencija diplomiranih studenata u Crnoj Gori, prema potrebama poslodavaca, kako bi se povećale mogućnosti za njihovo zapošljavanje, povećala motivacija studenata da studirajući stiču istovremeno i praktične kompetencije, kao i da se omogući bolji pristup visokom obrazovanju učenicima iz porodica sa nižim dohotkom. Ovom prilikom je, takođe, istaknuto da dualno visoko obrazovanje omogućava studentima da steknu relevantnija znanja i vještine kombinovanjem formalnog obrazovanja sa obukom stečenom na radnom mjestu. Na ovaj način studenti stiču kompetencije koje su više u skladu sa potrebama savremenih kompanija, što povećava njihov interes da ponude praksu i stipendije studentima koji su prošli kroz proces dualnog visokog obrazovanja.

Realizacija ERASMUS+ projekta DUALMON - Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog visokog obrazovanja u Crnoj Gori na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore počela je prethodne godine. Cilj projekta je stvaranje uslova za razvoj dualnog obrazovanja i poboljšanje kompetencija diplomiranih studenata u Crnoj Gori prema potrebama poslodavaca. U formalnom smislu nosilac projekta u Crnoj Gori je Univerzitet Crne Gore, dok je Ekonomski fakultet zadužen za suštinsko vođenje i realizaciju projekta, a u projekat su uključeni i Elektrotehnički fakultet, Pomorski fakultet i Fakultet za turizam i hotelijerstvo. Osim predstavnika akademske zajednice, partneri u projektu su i Ministarstvo prosvjete, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i Privredna komora Crne Gore, dok će projekat biti pilotiran u okviru kompanija koje su izrazile spremnost da uzmu učešće u projektu.

 

 

 

 

Broj posjeta : 216


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.