Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - II upisni rok, Jul, 2022. godine

25.07.2022


Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - II upisni rok, Jul, 2022. godine

OBAVJEŠTENJE O UPISU NA PRVU GODINU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2022/2023. GODINU

Upis kandidata, koji su to pravo ostvarili nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 25. jula. 2022. godine od  09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  3. kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa uredno popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 25.07.2022. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 517

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.