O karakteristikama kvalitetnog istraživanja na gostujućem predavanju profesora Enrika Ceka
O karakteristikama kvalitetnog istraživanja na gostujućem predavanju profesora Enrika Ceka

4 Visual Exercises for a Good Research bila je tema gostujućeg predavanja profesora Enrika Ceka u okviru predmeta Metodologija istraživanja za studente završne godine akademskih master studija. O važnosti razmjene iskustava u načinu primjene metoda i tehnika za istraživanje govorila je prof. dr Vesna Karadžić, profesorica Ekonomskog fakulteta na ovom predmetu. Nakon uvodnog izlaganja profesorice Karadžić, profesor Ceko je održao svoje predavanje. Osnovni cilj njegovog predavanja je bio da studentima pruži praktičan vodič o istraživanju, o tome koje vještine zahtijeva dobro istraživanje, kao i koje karakteristike ima kvalitetno istraživanje.

Prvi dio predavanja profesora Ceka odnosio se na vizuelnu vježbu o efektnom vizuelnom izgledu i pažnji na osnovu Da Vinčijevog djela Mona Liza. Studenti su na kraju ove vježbe bili u prilici da izvedu zaključak o osnovnim vrstama istraživanja. Druga vizuelna vježba obuhvatila je prezentaciju kratkog video snimka čija je suština bila da studenti uvide razliku u zapažanju cijelog snimka i detalja u njemu i da ova razlika zapravo utiče na realizaciju kvalitetnog i loše sprovedenog istraživanja. Treća vizuelna vježba je bila kratka vježba rukama, gdje su studenti pomjerali ruke po pravilima i naređenjima koje je dao predavač, pa nisu uspijevali da ih pomjere kao predavač, jer bi to bilo u suprotnosti sa unaprijed postavljenim pravilima - standardima.

Zaključak treće vježbe je bio da na konačni rezultat istraživanja ne treba da utiču subjektivni elementi istraživača, već da treba da budu postavljeni u skladu sa standardnom metodologijom istraživanja. U poslednjoj, četvrtoj vježbi, koja je nazvana efektivno slušanje, profesor Ceko je ispričao kratku priču puna detalja, koju su  nakon toga studenti prepričavali jedni drugima. Zaključak ove vježbe je da je posljednji student ispričao priču koja se značajno razlikovala od originalne, te da je u istraživanju jako važno voditi evidenciju.

Biografija profesora Ceka je impozantna. Profesor Ceko je na Kanadskom institutu za tehnologiju u Tirani angažovan na predmetu Istraživačke metode i rukovodilac je sektora za poslovnu administraciju i IT. Pored nastavnih aktivnosti, profesor obavlja funkciju senatora u World Business Angels Investment Forumu, ambassador je Međunarodnog udruženja za mir i revizor za ISO standarde. Negovo dosadašnje poslovno iskustvo je vezano i za Ministarstvo poljoprivrede, Britansku ambasadu u Tirani i Svetsku banku. Učestvovao je na više od 70 međunarodnih naučnih konferencija i objavio oko 50 članaka u međunarodnim naučnim časopisima.

Ovo je jedno u nizu gostujućih predavanja koje je omogućio program međunarodne saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i partnerskih visokoškolskih institucija iz inostranstva.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.