Na predlog Ekonomskog fakulteta profesorica Ljiljana Kašćelan dobitnica priznanja Univerziteta Crne Gore
Na predlog Ekonomskog fakulteta profesorica Ljiljana Kašćelan dobitnica priznanja Univerziteta Crne Gore

Na predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Ljiljani Kašćelan dodijeljeno je priznanje Univerziteta Crne Gore za doprinos naučnoistraživačkom radu i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta. Priznanje joj je uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović na svečanoj sjednici Senata UCG, krajem godine.

Za ovo priznanje opredijelili su je ostvareni rezultati tokom protekle 2022. godine. Ističu je radovi objavIjeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka kao što su Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index. Njima se pridružuju i radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze na SCOPUS-u i bazi Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Potpisuje, kao koautor, i poglavlja u monografijama u izdanju izdavača Springer, vodećeg globalnog izdavača, naučnog, tehničkog i medicinskog portfolija, koji pruža kvalitetan sadržaj istraživačima u akademskim krugovima, naučnim institucijama i korporativnim odsjecima za istraživanje i razvoj.

Naučne radove predstavljala je i na međunarodnim konferencijama, održanim u Švajcarskoj i Engleskoj ove godine.

Tokom bavljenja pedagoškim radom na fakultetu, pored angažovanja u nastavnoj aktivnosti, bila je angažovana kao mentor za izradu značajnog broja magistarskih i diplomskih radova. Autor je udžbenika iz oblasti poslovnih informacionih tehnologija, čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore. Trenutno je mentor za dvije doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu.

Član je međunarodnog naučnog  udruženja Euro Working Group on Decision Support Systems,  kao i Upravnog i Uređivačkog odbora međunarodnih časopisa ComSis i Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research  koji se nalaze na SCI listi. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.