Potrošači moraju iz pasivnog preći u aktivan odnos prema trgovcima i tako zaštititi svoja prava - poručeno sa panel diskusije na Ekonomskom fakultetu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, na Ekonomskom fakultetu danas je održana panel diskusija na temu Ekonomski i pravni aspekti zaštite prava potrošača u Crnoj Gori, u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Moderator panel diskusije bio je redovni profesor Ekonomskog fakulteta prof. dr Boban Melović koji je, otvarajući događaj, ukazao na to da potrošači predstavljaju najveću ekonomsku grupu na koju utiče gotovo svaka javna ili privatna ekonomska odluka: „Nekadašnji američki predsjednik Džon Kenedi je 15. mart posvetio potrošačima i predložio četiri osnovna prava - pravo na sigurnost, informisanost, izbor i pravo da potrošač bude saslušan. Broj prava se vremenom uvećavao i na njima danas počivaju svi zakonski akti koji se bave ovom problematikom“, naveo je profesor Melović i dodao: "Konzumerizam kao organizovani društveni pokret za povećanje uticaja potrošača na kvalitet ponude danas je prisutan u zemljama širom svijeta. Njegovi principi su u organizovanju potrošača i zaštiti njihovih prava, što je rezultat veće informisanosti, obrazovanja, bogatijih znanja i želje da se iz pasivnog pređe u aktivan odnos prema trgovcima."

On je kazao da Međunarodni dan zaštite prava potrošača služi da skrene pažnju trgovcima da budu društveno odgovorni i nama potrošačima da smo svjesni da imamo moći da zaštitimo svoja prava i kvalitetnije donosimo odluke: „Tema ove godine je osnaživanje potrošača kroz prelazak na čistu energiju, a motiv je da se ukaže na enorman rast cijena energije koje su na globalnom nivou porasle 50 odsto“, zaključio je on.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, kazala je da Ministarstvo prati sve što se dešava u toj oblasti u zemljama EU pa su transponovali sve direktive: „Trenutno radimo na izradi novog zakona o zaštiti potrošača, kojim će se u naše zakonodavstvo transponovati tri značajne direktive koje se, između ostalog, odnose na oblast trgovine u digitalnom okruženju jer smo svjedoci porasta online trgovine“, rekla je Vujović. Rade, kako je dodala, i na izradi zakona o kolektivnim tužbama, koje imaju značaja za crnogorski pravni sistem, kao i o potrošačkim kreditima.

Vujović je kazala i da Savjet za zaštitu potrošača umrežava sve nadležne organe, a u prethodnoj godini je uspostavljen centralnoinformacioni sistem za zaštitu potrošača, kojem se može pristupiti preko portala www.potrosac.me.

Glavna tržišna inspektorka, Marina Radulović, kazala je na panel diskusiji da moramo da imamo nivo svijesti potrošača koji će biti takva da znaju u svakom momentu koja su njihova prava i kako da ih zaštite.

„Građani često ne znaju kome da se obrate kada imaju problem sa potrošačkim pravom. Sajt potrošač.me ima za cilj da informiše sve vas koja su vaša prava, kako da ih zaštitite, koji su to koraci u ostvarivanju vaših prava i ako imate na samom terenu problem kako da podnesete žalbu i onda to dolazi direktno do institucije koja je nadležna za taj problem“, navela je Radulović.

Prodekan za nastavu Pravnog fakulteta, docent dr Nikola Dožić, je objasnio da su se u kolektivnoj zaštiti ograničili na nepoštovanje poslovne prakse u okviru potrošačkog prava: „Sva potrošačka prava mogu biti predmet kolektivne zaštite, što je vrlo bitno“, dodao je Dožić. On je naveo da će se dodatkom kolektivne tužbe za naknadu štete dobiti kompletan system: „U tim sporovima vi možete da tražite zabranu određenog ponašanja za ubuduće i da se određeno ponašanje proglasi kao kršenje prava potrošača“, precizirao je Dožić.

Predstavnik Centra za zaštitu potrošača (CEZAP), Željko Tomović, kazao je da to nevladino udruženja postoji 23 godine i pionir je u oblasti zaštite potrošača i kontinuirano radi na podizanju svijesti potrošača o njihovim pravima: „Najvažnija uloga je u tome što se organizujemo i kao savjetovalište za zaštitu potrošača gdje se svi mogu obratiti za pravnu pomoć, gdje će dobiti pravni savjet i pravnu pomoć u vidu sačinjavanja žalbi ili tužbi tako da na taj način nastojimo da skratimo da su potrošači destimulisani procedurama koje djeluju zahtjevne za neke sporove koje ne smatraju bitnim i često odustaju od nečega na šta imaju pravo“, naveo je Tomović. On je kazao da je samo informisan potrošač zaštićen potrošač: „Kolektivna zaštita je još važnija jer su potrošači često destimulisani, što dovodi trgovce u privilegovan položaj, često daju neke preporuke koje nijesu zasnovane na zakonu ni dobroj poslvonoj praksi“, ocijenio je Tomović.

Događaj koji je organizovan u cilju promocije prava potrošača i upoznavanja šire javnosti sa ovim konceptom probudio je veliko interesovanje studenata Ekonomskog fakulteta kojih je na događaju bilo više od 150 i koji su iskoristili priliku da panelistima postave brojna pitanja. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.