In Memoriam: prof. dr Zdravko N. Ivanović, profesor Ekonomskog fakulteta u penziji
In Memoriam: prof. dr Zdravko N. Ivanović, profesor Ekonomskog fakulteta u penziji

Sa tugom obavještavamo javnost da je preminuo prof. dr Zdravko N. Ivanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u penziji, geograf. Profesor Ivanović rođen je u Podgorici gdje je učio osnovnu školu i gimnaziju a geografske studije završio je na beogradskom Prirodno – matematičkom fakultetu 1959. godine. Magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1970. godine. Doktorsku disertaciju „Urbano - geografska studija Nikšića“ odbranio je na PMF u Beogradu 1973. godine. Od 1972. godine radio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u zvanjima asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesera privredne geografije. Na istom fakultetu je od 1992. godine bio profesor prostorne ekonomije, na Odsjeku za istoriju i geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću ekonomske geografije i na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru saobraćajne geografije i eko-menadžmenta.

Dobitnik je nagrade Oslobođenja Podgorice, Zlatne značke SRVSJ i Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.

Napisao je 35 udžbenika i knjiga, kao i oko 770 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Njegove najvažnije knjige i udžbenici (između ostalih) su: Prirodno - geografske karakteristike SO Titograda; Urbano – geografske promjene u razvitku Titograda (1974); Nikšić – Urbano – geografska studija (1977); Gradovi - komunalni centri SR Crne Gore (1984); Razvoj gradova Crne Gore kroz urbanističke planove prije II svjetskog rata (1986); Stepen urbanizacije i koncentracije stanovništva (1987); Opšta privredna geografija (1989); Prostorna ekonomija knj. I i knj. 2 (1992 i 1995); Ekomenadžment (1996); Saobraćajna geografija (2000); Geografija Crne Gore (jedan od saradnika) (1991); Okeanografija svijeta (2004); Pleme Kuči (2005); Medun kroz vjekove (2006); Grad Duklja (Dokleja) kroz vjekove (2009); Kuči kroz vjekove (2011); Stara Varoš kroz vjekove (2012); Urbani razvoj gradova Crne Gore u Turskoj Imperiji (2013); Pravoslavni manastiri i crkve kao graditeljski objekti na prostoru Kuča prije Drugog svjetskog rata itd.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.