Obraćanje dekana Jocovića povodom Dana Ekonomskog fakulteta
Obraćanje dekana Jocovića povodom Dana Ekonomskog fakulteta

Danas smo se okupili na Ekonomskom fakultetu da radno – kroz diskusiju u okviru okruglog stola o Ekonomskim izazovima Crne Gore, obilježimo dva važna jubileja – 31. maj -  Dan osnivanja prvog Fakulteta u Crnoj Gori i 50 godina trajanja Univerziteta Crne Gore.

Poruka izrečena u osvit 19. vijeka - da će narod koji ima najtemeljnije i najsvestranije obrazovanje biti ujedno i najmoćniji i najsrećniji među narodima svog vremema, postala je ideja vodilja evropskih naroda i ujedno - tačka zaostajanja malog evropskog naroda koji je u tom periodu bio druge bitke – bitke za svoju slobodu i opstanak.

Svjesni su bili mudri crnogorski vladari tokom tog vremena, da bez obrazovanja širokog broja ljudi, društveni preporod nije bilo moguće postići. U zemlji koja njeguje više kult smrti, od života, gdje su djeca odrastala na pričama o junaštvu, herojima, i bitkama koji su postajali i danas stoje kao nacionalni mitovi, ideja osnivanja Univerziteta morala je da sačeka pravo vrijeme da se posije i da dočeka svoje plodove.

Otvaranjem Univerziteta Crne Gore i njegovim razvojem, obrazovanje nije više bilo privilegija malog broja imućnih, i po pravilu, vlasti bliskih Crnogoraca koji su svoju djecu slali na školovanje u inostranstvo.  Obrazovanje je postalo dostupno svim slojevima društva, što je otvorilo prostor za društveni i ekonomski preporod. Univerzitet Crne Gore je u svim godinama svog postojanja bio nosilac i luča društveno-ekonomskih, tehnoloških i kulturnih promjena u Crnoj Gori. Samim tim Univerzitet Crne Gore je postao je i sjedište stvaranja crnogorske intelektualne elite. I dijelim stav iznešen na centralnoj proslavi Jubileja – 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore – da je naš Univerzitet ključno oblikovao današnju Crnu Goru. A u tom procesu, usudiću se sa pravom da kažem – posebno mjesto pripada i Ekonomskom fakultetu. 

Na ovom fakultetu se dugo godina zalažemo za stvaranje sve više integrisanog, a mnogo manje visoko centralizovanog Univerziteta i radujemo se svakom koraku koji se ostvaruje u tom pravcu. Uvjeren sam da uz objektivan i otvoren odnos prema vlastitoj ulozi u društvu, naš Univerzitet treba i da u budućem vremenu ostane stub razvoja modernog društva i brana od filozofije palanke koja se kao sjenka često nadvija nad našom državom.

Obilježavanje Dana Ekonomskog fakulteta uvijek je prilika da postavimo pitanje da li smo mogli i da li možemo bolje? Želja i potreba za stalnim progresom i emancipacijom crnogorskog društva utkana je u temelje prvog fakulteta u Crnoj Gori. Ta želja je prožeta idejom za dodatnim sticanjem znanja, unapređenjem naučno-istraživačkog rada i nastavnog procesa, razvojem kulture dijaloga, jačanjem kritičke svijesti naših studenata, saradnika i profesora i promovisanjem akademskih sloboda.

Potreba interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti u kreiranju i izvođenju nastavnih programa, dodatno približavanja studijskih programa potrebama privrede i društva, suštinska internacionalizacija, razumijevanje mjesta i uloge fakulteta u nestabilnom i promjenljivom globalnom, regionalnom i nacionalnom okruženju - sve su to izazovi današnjeg Ekonomskog fakulteta.

Poštovane koleginice i kolege,

Zadatak Univerziteta, između ostalog je i da razumije svijet u kojem živimo, ali i da pomogne drugima da ga razumiju. U tom svijetlu, sa neskrivenom željom i entuzijazmom smo prihvatili poziv Univerziteta Crne Gore da u sklopu obilježavanja važnog jubileja – 50 godina od njegovog osnivanja, jedan u nizu okruglih stolova bude organizovan na Ekonomskom fakultetu.

Progres društva može da se dogodi kada se promjene dešavaju uporedo u ekonomskoj, društveno-političkoj i kulturnoj sferi – i svaki progres koji se ograničava na jednu sferu, sprečava progres u ostalim. Upravo vođeni navedenim stavom i željom da aktivno doprinosimo i participiramo u aktivnostima integrisanog univerziteta, organizujemo okrugli sto sa ciljem da ponudimo stav Univerziteta o aktuelnim ekonomskim izazovima, ali i znanje koje smatramo da može koristiti u njihovom prevazilaženju.

Na kraju, zelim da naglasim da brojne aktivnosti našeg Fakulteta u protekloj godini predstavljaju kontinuitet u 64 godine dugoj tradiciji ovog Fakulteta – tradiciji koja nas obavezuje da njegujemo izvrsnost u kreiranju i izvođenju nastavnih programa i u realizaciji naučnoistraživačkog rada. Realizovane aktivnosti neću nabrajati, možete ih naći u našem Godišnjem izvještaju. Dozvolite mi na kraju da se zahvalim svim nastavnicima, saradnicima i studentima, na posvećenosti i radu u prethodnoj godini.

Živjeli.

Prof. dr Mijat Jocović, dekanNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.