Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2024. godine
Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2024. godine

  OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2024/2025. GODINU

Upis kandidata, koji su to pravo ostvarili nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 3. i 4. jula. 2024. godine od 09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

2. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole

3. kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid

4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom

6. dvije identične fotografije (format za indeks)

7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 4.07.2024. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

KOMISIJA ZA UPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.