Ekonomski fakultet, 19.12.2018

Obavještenje za studente specijalističkih studijaObavještenje za studente specijalističkih studija

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija menadžmenta, koji nijesu izmirili školarinu za zimski semester u cjelosti (1.000 eura) da su duzni uraditi to najkasnije do ponedeljka 24.12. 2018. godine. 

U protivnom se neće nalaziti na spisku studenata za polaganje kolokvijuma i popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment promjenama koji je zakazan za 27.12. 2018. kao ni na spiskovima studenata za polaganje popravnih ispita u januarskom ispitnom roku.