Ekonomski fakultet, 21.12.2018

Spiskovi studenata koji su isključeniSpiskovi studenata koji su isključeni

Studenati koji nijesu izmirili školarinu za zimski semester studijske 2018/2019 godine su isključeni, ne nalaze na spiskovima predmeta koji su odabrali da slušaju na početku studijske 2018/2019 i nemaju pravo polaganja završnih ispita u januarskom roku.

Spisakovi isključenih studenata po studijskim programima, nalaze se je u prilogu.

Dokumenti