Ekonomski fakultet, 25.12.2018

Milan Raičević, najbolji student Ekonomskog fakultetaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Milanom Raičevićem, najboljim studentom Ekonomskog fakulteta (9.96) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Raičević: Ova nagrada predstavlja dodatnu satisfakciju i motivaciju za dalji profesionalni i lični razvoj. Nagrada za najboljeg studenta svoga fakulteta, kao i redovna godišnja nagrada Ekonomskog fakulteta za najbolje studente, je snažan podsticaj koji će me ohrabriti ka ostvarenju zacrtanih ciljeva daljeg razvoja, koji će mi omogućiti da odgovorim zahtjevima savremenog tržišta rada. Potrudiću se da ukazano povjerenje opravdam svojim doprinosima razvoju društvenog i privrednog života naše zajednice.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Raičević: Činjenica je da navedeni uspjeh nije bilo lako postići. Ostvarivanje ovakvog rezulata je zahtijevalo veliki uloženi napor, trud i posvećenost. Na početku studija je bilo najteže jer nakon “laganog” srednjoškolskog perioda suočavate se sa ne tako jednostavnim studentskim životom. Kasnije sve postaje lakše jer se jednostavno morate prilagoditi datoj situaciji i pokušati da je na najbolji mogući način prevaziđete. Iako je ovaj uspjeh podrazumijevao ogromnu predanost, zalaganje, “neprospavane noći”, mogu reći da se uvijek nađe vremena za druženje, zabavu i druge vannastavne aktivnosti. Zato smatram da je ključ ovakvog uspjeha uspješna organizacija studentskog života.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Raičević: Tokom sam često bio učesnik raznih aktivnosti koje su organizovane od strane studentske organizacije (Najviše sam bio učesnik aktivnosti organizovanih od strane studentske organizacije EKOMEN – Sportsko-rekreativno društvo studenata ekonomije i menadžmenta, kao što su razne tribine, škole, obuke i slično). Ove vannastavne aktivnosti su omogućile sticanje određenih znanja koja nijesu vezana za profesionalni razvoj, ali su uticala na ukupni lični razvoj.

Što se tiče sticanja stručnih znanja, bio sam učesnik raznih konferencija, seminara i slično. Jedna od takvih konferencija je Bank&Bussiness konferencija, namijenjena studentima sa ciljem proširivanja znanja iz oblasti ekonomije i upoznavanja sa funkcionisanjem realnog privrednog života.

Takođe, prošle godine sam bio učesnik Case Study Show-a, gdje je osvojeno treće mjesto mojem timu i meni donijelo desetodnevnu praksu u Societe Generale Montenegro banci. Ova praksa nam je omogućila da se upoznamo sa svim sektorima banke i vidimo kako zaista funkcioniše bankarski sektor, jer je činjenica da nije onakav kakvog ga na prvu pomisao svi zamišljamo.

Sumarno, mogu reći da su sve ove aktivnosti u velikoj mjeri pomogle sticanju formalmih i neformalnih znanja i vještina (prezentacione vještine, oslobađanje straha od javnog nastupa, timski rad i sl.), koja će mi, nadam se, omogućiti lakše uključivanje u privredni i društveni život zajednice.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Raičević: Primarna motivacija tokom studija za mene je bila želja da učim i radim ono što volim. Cilj mi je da svakog dana budem bolji i uspješniji nego što sam bio juče. Takođe, činjenica da svakog dana prisustvujete predavanjima uspješnih profesora, predavanjima ljudi iz poslovnog svijeta, kao i raznim gostujućim predavanjima profesora iz inostranstva me motiviše da ulažem u sebe i da u budućnosti budem uspješan kao i oni. Dodatna motivaciju su, naravno, ova nagrada i druge slične nagrade, stipendije, priznanja.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Raičević: Kao smjer u 8. semestru sam odabrao Finansije. Nakon završetka četvorogodišnjih studija, planiram da upišem magistarske studije i pronađem adekvatan posao. Prema tome, moji budući ciljevi i strategije za njihovo ostvarenje su usmjereni ka usavršavanju u oblasti finansija i bankarstva.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Raičević: Poštovane buduće kolege i koleginice,

Sada kada se nalazite pred važnom životnom odlukom – izborom svoje buduće profesije, čast mi je da vas ohrabrim u opredeljenju da upišete Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore. Upisom Ekonomskog fakulteta postajete dio najstarije visokoškolske institucije u Crnoj Gori.

Studiranje na Ekonomskom fakultetu će vam pružiti mogućnost da steknete raznovrsna teorijska i praktična znanja iz oblasti ekonomije, razvijete kreativnost i preduzetničko razmišljanje, učestvujete u rješavanju raznih ekonomskih problema, kao i da razvijete kritički pristup ekonomskim pojavama. Svakodnevna komunikacija i razmjena mišljenja sa stručnim nastavnim kadrom i kolegama doprinijeće usavršavanju vaših vještina i kompetencija, koje će uticati na vaš dalji profesionalni, i ukupni lični razvoj. Novi model studiranja (model 3+2+3) unapređuje kvalitet studiranja i omogućava vam da lakše odgovorite zahtjevima savremenog tržišta rada.

I na kraju, uvjeravam vas da ćete na Fakultetu steći znanje i iskustvo koje će biti vaš najdragocjeniji resurs, čije unapređenje dovodi do vašeg samoostvarenja. Prema tome, BUDITE MEĐU NAJBOLJIMA!