Ekonomski fakultet, 06.06.2019

Dekan prof. dr Nikola Milović učestvuje na Konferenciji dekana EFMD-a Trust partnerships impact u Lisabonu 
 

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Nikola Milović učestvuje na godišnjoj Konferenciji dekana u Lisabonu, koju na Nova school of Bussines and Economics organizuje European Foundation for Management Development.

Konferencija je okupila oko 500 učesnika - dekane i visoke predstavnike svih svjetskih fakulteta, menaždere i generalne direktore EFMD-a, a centralna tema je bila kako izgraditi povjerenje u institucije, partnerstva i poslovne subjekte.

Dekan Milović se, osim sa predstavnicima EFMD-a, sastao i sa kolegama iz regiona, dekanom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prof.dr Juricom Pavičić, dekanom Ekonomskog fakulteta Rijeka prof. dr Alenom Hostom, dekanom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani prof.dr Metkom Tekavčič.

Tom prilikom razmijenili su pozitivna iskustva dosadašnjeg članstva Fakulteta u organizaciji EFMD, kao i buduće vidove saradnje kojom će se unaprijediti kvalitet obrazovanja i istraživanja, stručna usavršavanja i mobilnost studenata i nastavnog osoblja, od čega će korist imati cjelokupna akademska zajednica.

Takođe, jedna od tema kojom su se bavili učesnici Konferencije jeste globalizacija i misija ekonomskih visokoškolskih ustanova ka transformaciji globalnog društva.

Konferencija dekana u Lisabonu je bila prilika da se Ekonomski fakultet, kao najznačajnija akademska institucija u zemlji, promoviše i proširi značaj međuinstitucionalne saradnje visokoškolskih instutucija.

Osim dekana prof. dr Nikole Milovića, ispred Ekonomskog fakulteta UCG Konferenciji je prisustvovao i prodekan za naučnoistraživački rad i odnos sa biznis zajednicom prof. dr Mijat Jocović.

Broj posjeta : 650