Ekonomski fakultet, 10.09.2019

Regulisanje statusa studenta za studijsku 2019/2020X

Obavještavaju se studenti svih generacija OSNOVNIH, SPECIJALISTIČKIH I MAGISTARSKIH studija, da su dužni da se jave studentskoj službi fakulteta najkasnije do 27. septembra 2019.  radi regulisanja statusa za studijsku 2019/2020 godinu. 

Raspored za upis i obnovu godine biće naknadno istaknut nakon završetka septembarskog ispitnog roka.

Fakultet će shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta UCG, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju. 

U skladu sa naprijed navedenim propisima za studente koji nijesu izvršili obaveze iz ugovora o studiranju, a koje se odnose na nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku (OBNAVLJANJE GODINE), a da im pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, pokrenuće se postupak ispisa sa Fakulteta.

Broj posjeta : 2825