Ekonomski fakultet, 03.10.2019

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2019/20. godiniX

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 04.10.2019. godine u terminu 10-14h u kancelariji br. 014.

Kandidati su dužni izvršiti upis u nevedenom terminu. U suprotnom, smatraće se da su odustali od upisa.

ZA UPIS JE POTREBNO PREDATI SLJEDEĆA DOKUMENTA:

 1. Indeks (kupiti u knjižari) - popuniti prvu stranu
 2. Dva prijavna lista za upis na fakultet (kupiti u knjižari) - oba popunjena
 3. Dvije identične fotografije - format za indeks
 4. Dokaz o uplati prve rate školarine za I semestar u iznosu od 500 € na žiro račun 510-131-35 (iznos školarine je 1000€ po semestru. Drugu ratu u iznosu od 500 € uplatiti najkasnije do 15.12.2019. godine)
 5. Kandidatkinje koje su diplomirale pod djevojačkim, a prijavile su se pod udatim prezimenom, dužne su dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih i vjenčanih.

ORGANIZACIJA NASTAVE U STUDIJSKOJ 2019/20. GODINI

Polazeći od Pravila studiranja i uvažavajući opredjeljenje kandidata prilikom prijave na konkurs, a nakon izvršenog rangiranja, nastava će biti organizovana na dva usmjerenja:

 • Ekonomija javnog sektora
 • Računovodstvo i revizija

dok će na usmjerenjima:

 • Aktuarstvo
 • Evropske ekonomske integracije
 • Finansije i bankarstvo
 • Finansijska tržišta
 • Kvantitativna ekonomija
 • Marketing i biznis
 • Menadžment informacionih sistema
 • Međunarodni marketing
 • Organizacijski menadžment

biti organizovan mentorski rad.

Nastava na zajedničkim predmetima koje slušaju svi studenti magistarskih studija počeće u nedjelji 08-12.10.2018. godine. Raspored predavanja biće blagovremeno objavljen.

Dokumenti

Broj posjeta : 1027