Ekonomski fakultet, 24.10.2019

Žensko preduzetništvo – potencijal za razvoj domaće privredeDruštveno-političke i ekonomske promjene u prethodnim decenijama stvorile su mogućnost da žene osnivaju kompanije i upravljaju njima. One tu mogućnost sve više koriste i danas u zemljama sa razvijenom tržišnom ekonomijom, žene upravljaju sa više od 25% ukupnog broja kompanija, rečeno je danas na radionici o ženskom preduzetništvu koja je održana na Ekonomskom fakultetu.

U zavisnosti od stepena razvijenosti zemlje, transformacija ka tržišnoj ekonomiji i većem učešću žena u poslovanju ide različitom dinamikom. To je često rezultat naslijeđene nejednakosti polova, prošlosti, tradicije. Opšteprihvaćen je stav da je preduzetništvo pokretač razvoja svake privrede, te da je žensko preduzetništvo nedovoljno iskorišćen potencijal. Vjerujem da smo svi ovdje iz jednog razloga – želje da to promijenimo.” – istakao je ovim povodom prodekan za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu, prof. dr Boban Melović.

Radionica posvećena razvoju ženskog preduzetništva rezultat je saradnju Ekonomskog fakulteta sa Udruženjem preduzetnica Crne Gore. Radionica je dio projekta  „Women Book“ koji je finansijski podržan od Fonda za Zapadni Balkan i koji okuplja preduzetnice iz 6 zemalja: Crne Gore, Srbije, BiH, Makedonije, Albanije i Kosova. Oko 40 studentkinja Ekonomskog fakulteta bile su polaznice radionice tokom koje su čule iskustva preduzenica iz Crne Gore o motivima za pokretanje sopstvenog biznisa, preprekama i podsticajima na koje su naišle tokom razvijanja svojih biznisa.

Predsjednica Udruženja, Edita Dautović, opisala je svoj preduzetnički put ističući da je on nekad bio trnovit a nekad čak i poput slijepe ulice. Međutim, na tom putu su joj podršku pružile institucije sistema kroz programe kreditiranja kao i izvjesne olakšice kroz pozitivnu diskriminaciju žena u biznisu. Ona je studentkinje uputila i u brojne programe i projekte koji pružaju podršku preduzetnicama kako bi se osnažile i odvažile da već nakon završetka fakulteta krenu tim putem.

Prof. dr Boban Melović je saglasan sa značajem podrške institucija, ističući ulogu prvog fakulteta u Crnoj Gori: “Ekonomski fakultet je dobio veliku i odgovornu ulogu ne samo za razvoj sistema obrazovanja, već je tokom skoro 6 decenija trajanja imao upliv u sve društveno-ekonomske prilike. Zato je njegova uloga u podsticanju ženskog preduzetništva još jedan doprinos ekonomskom razvoju naše države.”- saopštio je Melović.

Preduzetnice koje su podijelile svoja iskustva sa studentkinjama, na kraju radionice su imale za njih jasnu poruku – preduzetnički put nije ravna linija ali na tom putu nikada ne treba izgubiti iz vida svoj cilj!

Broj posjeta : 1556