Ekonomski fakultet, 13.01.2020

Prof. dr Boban Melović: Priznanje za postignute rezultate u 2019. godini podstrek za dalje napredovanjeX

Prof. dr Boban Melović , po prijedlogu Vijeća Ekonomskog fakulteta UCG, dobitnik je Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini.

Ovo priznanje, navodi profesor Melović, u nizu nagrada koje je dobio od prvih školskih dana do danas, ima poseban značaj, mjesto i težinu.

"Vjerujem da nagrade i priznanja svima prijaju, međutim, onda kada su dodijeljena od strane institucije u kojoj ste zaposleni takva priznanja imaju jednu posebnu vrijednost. Ovo iz razloga što ne samo da vam priznanje dodjeljuju kolege, već i što ovo prestižno priznanje predstavlja obavezu da na sebi radimo i da se konstantno usavršavamo.Jako je bitno motivisati ljude da ulažu što više u svoj profesionalni razvoj, a time i svoju ličnost, kako bi cijelo društvo napredovalo, a ne samo pojedinci. Upravo to Univerzitet Crne Gore umije da prepozna", kazao je on. 

Prema njegovim riječima, ovo priznanje dodjeljuje se onima koji ispunjavaju kriterijum za sveobuhvatni naučni doprinos mjeren kroz prizmu kvantiteta i kvaliteta naučnih publikacija, kao i involviranost na internacionalnoj naučno-istraživačkoj sceni.

"Želim da istaknem da je ovo priznanje, u značajnom dijelu, rezultat timskog rada zbog čega ga dijelim sa svima onima sa kojima sam zajednički vrijedno radio, publikovao i promovisao, prije svega Univerzitet Crne Gore, zatim Ekonomski fakultet, odnosno ekonomiju kao jednu od vodećih društvenih nauka".

U 2019. godini Melović je bio autor (koautor) jednog univerzitetskog udžbenika, tri poglavlja u monografiji međunarodnog izdavača; stručne knjige izdate u inostranstvu, tri objavljena rada u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka, pet radova na međunarodnim konferencijama. Angažovan je na dva naučnoistraživačka projekta, više privrednih projekata, a aktivan je i u dijelu internacionalizacije, mentorstava i drugih stručnih i pedagoških aktivnosti. 

"Među brojnim izazovima u postizanju rezultata, kao najveći se izdvaja sposobnost da radite istovremeno na više istraživačkih polja, a sa druge strane da nađete pravu mjeru između profesionalnih angažmana i posvećenosti porodici. Kada radite po takvom modelu onda vas ovakva priznanja motivišu za dalji rad i daju potvrdu da ste na dobrom putu i da treba da nastavite sa kontinuiranim napredovanjem i sa još većim entuzijazmom, kako bi opravdali povjerenje ukazano osvajanjem nagrade", kazao je Melović.

Govoreći o budućim ciljevima, on je rekao da je svaki ulazak u novo istraživačko polje lični i profesionalni izazov kojem nastoji da odgovori, te će tako biti i u godini koja je pred nama.

 

 

Broj posjeta : 445