Ekonomski fakultet, 16.03.2020

Preporuke Instituta za javno zdravlje za fakultete i postupanje i sprovođenje mjera prevencije u opštoj populacijiX

 

Institut za javno zdravlje izradio je preporuke za obrazovne ustanove, poput fakulteta, smjernice za studentske i đačke domove za naredni period, kao i preporuke za postupanje i sprovođenje mjera prevencije u opštoj populaciji, kako bi se olakšalo kreiranje i izrada planova za prevenciju i postupanje u slučaju pojave novog koronavirusa.

Preporuke za postupanje i spremnost na eventualnu pojavu novog koronavirusa su u potpunosti komplementarne sa nacionalnim Planom spremnosti i postupanja, te se moraju posmatrati u skladu sa istim, ali i preporukama za opštu populaciju. Po potrebi i u skladu sa razvojem situacije preporuke će se mijenjati/dopunjavati.

Sve preporuke Instituta dostupne su na ovoj veb adresi, ali i u prilogu.

Broj posjeta : 352