Ekonomski fakultet dobitnik Erasmus+ projekta za razvoj dualnog obrazovanja
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Od ukupno 1005 prijavljenih projekata za finansiranje za 2020. godinu u okviru programa Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, među 164 odobrena projekta nalazi se i projekat u kojem je učestvovao Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore kao partnerska institucija.

Naime, projekat Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education (DUALMON) se odnosi na razvoj dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori i biće implementiran u predstojeće tri godine.

Koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu a FH Joanneum Gesellschaft M.B.H iz Austrije i ACADEMIA-družba za storitve iz Slovenije su partneri. U formalnom smislu nosilac projekta u Crnoj Gori je Univerzitet Crne Gore, dok je Ekonomski fakultet zadužen za suštinsko vođenje i realizaciju projekta, a pored ovog biće uključeni i Elektrotehnički fakultet, Pomorski fakultet i Fakultet za turizam i hotelijerstvo.

Partneri u projektu su i Ministarstvo prosvjete, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i Privredna komora Crne Gore, dok će projekat biti pilotiran u okviru kompanija Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotels Group, Roaming Networks d.o.o i Crnogorska plovidba AD.

Ukupan budžet projekta za sve partnere u okviru trogodišnjeg perioda iznosi 616.518,00 eura.

Ovo je potvrda da se na Ekonomskom fakultetu teži unapređenju aktivnosti i kvaliteta u svakom segmentu djelovanja, smatra dekan prof. dr Nikola Milović i ističe „Dobijanje ovog projekta važno je ne samo za unapređenje projektne, nastavne i naučno-istraživačke aktivnosti, već i boljeg međunarodnog pozicioniranja i jačanja konkurentnosti.“

Prof. dr Boban Melović, rukovodilac projekta, koji je u saradnji sa kolegama sa Univerziteta u Novom Sadu bio jedan od inicijatora ideje za projekat, ističe da je u toku dvomjesečne pripreme aplikacije, uložen veliki napor kako bi se projektna ideja što bolje razradila, te da su i pored rigoroznih kriterijuma evropskih recenzenata vjerovali u konkurentnost ideje i kvalitet prijave.

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.