Obavještenje za studente koji obnavljaju prvu godinu master studija
Studenti master studija, generacija 2020, koji nijesu stekli 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu  po cijeni 1 ECTS = 8, 33 eura.

Obnova godine će se obaviti 20. i 21. oktobra na šalteru studentske službe od 9 do 13 časova.

Školarina se može platiti u 3 rate po semestru. Prva rata se plaća prilikom obnove godine,  druga rata najkasnije do 01. novembra 2021. godine, a treće do 20. decembra 2021. godine.

Za ljetnji semestar se primjenjuje isti princip, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 15. februara, druga do 15. aprila, a treća rata do 01.juna 2022. godine.

Studenti, koji do 20. decembra 2021. godine ne izmire svoje obaveze za zimski semestar, biće izostavljeni sa spiskova predmeta i neće moći da polažu ispite.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.