PRIJAVA ISPITA za septembarski ispitni rok za studijsku 2021/22. godinu
PRIJAVA ISPITA za septembarski ispitni rok za studijsku 2021/22. godinu obaviće se od 11. do 18. jula 2022. godine elektronskim putem ili na šalteru studentske službe, u terminu od 9 do 13 časova

Za septembarski ispitni rok mogu se prijaviti isključivo predmeti koji su prijavljeni na početku studijske godine.

Studenti koji nijesu u cjelosti izmirili finansijske obaveze po osnovu školarine, dužni su da na posebnoj uplatnici uplate zaostali dug.

 U suprotnom NEĆE biti u mogućnosti prijaviti ispite za septembarski ispitni rok.

PROCEDURA PRIJAVE ISPITA:

- Preuzeti formular za prijavu ispita (formular za prijavu ispita dostupan je u prilogu obavještenja)

- Čitko popuniti tražene podatke i potpisati formular, obavezno upisati kontakt telefon

- Uplatiti 5,00€ po ispitu, u skladu sa Odlukom UO UCG, na žiro račun Ekonomskog fakulteta 510-131-35

- Ukoliko se prijava predaje elektronski potrebno je skenirati formular zajedno sa uplatnicom i poslati KAO JEDAN DOKUMENT na mail Službe za studentska pitanja:

studentskasluzbaef@ucg.ac.me

Prilikom slanja mail-a studenti su u obavezi da u Subject-u mail-a navedu sljedeće: Ime i prezime i Studijski program (Ekonomija / Menadžment Podgorica / Menadžment Bijelo Polje, Specijalističke, Master).

Kontakt telefon Studentske službe:                020/ 241-450

_______________________________________________________

*Za studente koji se ne budu pridržavali navedenih pravila neće biti izvršena prijava ispita.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.