Obavještenje za studente master studija (generacije 2020, 2021 i 2022) o regulisanju statusa za studijsku 2023/24. godinu
Studenti master studija (generacije 2020, 2021 i 2022) su dužni da regulišu status za studijsku 2023/2024 godinu .

Studenti generacije 2022. koji su u studijskoj  2022/2023. godini ostvarili 45 ECTS kredita stekli su pravo upisa II godine kao budžetski studenti, dok studenti koji nisu ostvarili 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu (vrijednost jednog ECTS kredita je 16.66 eura).

Studenti ostalih generacija koji nijesu položili sve ispita predviđene Nastavnim planom dužni su da obnove kredite za nepoložene ispite (1 ECTS=16.66 eura)

Studenti koji su položili sve ispita predviđene Nastavnim planom, a nemaju temu odobrenu od strane Vijeća fakulteta dužni su da uplate iznos od 166.66 eura na ime obnove 10 ECTS kredita za prijavu teme master rada (1 ECTS=16.66 eura), kao i 20 ECTS za odbranu master rada.

Za  studente  koji su se u studijskoj 2022/23 finansirali iz budžeta i položili sve ispite predviđene Nastavnim planom, produžava se rok za prijavu teme do 1. decembra 2023. godine.

(što podrazumijeva da Vijeće fakulteta usvoji predloženu prijavu teme do 1. decembra).

U suprotnom, nakon ovog roka dužni su da regulišu status studenta za studijsku 2023/24 i plate kredite za prijavu teme.

Isto pravilo važi i za studente koji žele da prijave 20 ECTS na račun odbrane master rada.

Za  studente  koji su se u studijskoj 2022/23 finansirali iz budžeta,  položili sve ispita predviđene Nastavnim planom i prijavili temu, produžava se rok za odbranu master rada do 1. decembra 2023. godine U suprotnom, nakon ovog roka dužni su da regulišu status studenta za studijsku 2023/24 i plate kredite za odbranu master rada.

Regulisanju statusa za studijsku 2023/24. godinu će se obaviti 5. i 6. oktobra na šalteru studentske službe u terminu od 9 do 13 časova.

 

Za upis je potrebno dostaviti:

-        Dokaz o uplati školarine na žiro račun Ekonomskog fakultet 510-131-35

-        Prijavni list (uzeti na šalteru studentske službe)

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.