Ekonomski fakultet

Plaćena praksa u kompaniji INA Crna Gora
Kompanija INA Crna Gora i ove godine organizovaće Program plaćene stručne prakse koji je namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta UCG.

Naime, plaćena stručna praksa odnosi se na podršku komercijalnom poslovanju (administrativna podrška prodaji). 

Program ima za cilj nadogradnju teorijskog znanja stečenog tokom studiranja, sticanja praktičnih znanja i stručnog usavršavanja studenata.

Stručna praksa  trajaće dva mjeseca, i to od 1. jula do 31. avgusta tekuće godine.

U sklopu prijave studenti su dužni da dostave: CV, motivaciono pismo i potvrdu o položenih ispitima. Prijavu je potrebno poslati do suobte, 28.06.2018. godine, na mail: kontakt@inacg.me