Nagrada dr Jani Mišurović: Najbolja poster prezentacija na konferenciji MATSUS23
Nagrada dr Jani Mišurović: Najbolja poster prezentacija na konferenciji MATSUS23

Dr Jana Mišurović, stručni saradnik na Metalurško-tehnološkom fakultetu, dobila je prvu nagradu za najbolju poster prezentaciju na konferenciji Materials for Sustainable Development Conference (MATSUS23), u okviru simpozijuma Enabling Beyond Classical Li-ion Batteries through materials development and sustainability, održanoj 6-10. marta 2023. godine u Kongresnoj palati, Valensiji, Španija.

Rad prikazan na konferenciji, „Vine shoots-derived hard carbon as an anode for Na-ion batteries”, rezultat  je istraživanja u okviru projekta „Baterije i superkondenzatori na bazi ugljenika“, finansiranog kroz program NATO Nauka za mir i bezbijednost. Ostali koautori na radu su MSc Aleksandra Gezović i prof. dr Veselinka Grudić sa Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Milica Vujković sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, kao i MSc Blaž Tratnik, dr Alen Vižintin i prof. dr Robert Dominko sa Hemijskog instituta u Ljubljani.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.