Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika
Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika

 

 

 

 

Finansijski program: NATO Sicence for Peace and Security

Naziv [ENG]: Carbon-based Batteries and Supercapacitors –, 2021-2024

Naziv: Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika
Početak: 01.04.2021.
Kraj: 31.03.2024.
Skraćeni naziv: SUPERCAR
Web site: https://twitter.com/SUPERCARproject
Tip projekta: naučno-istraživacki
Tematska oblast: Prirodne nauke, Energija i održiva životna sredina
Jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu: 132.300 EUR

Ukupan budzet: 392 400 EUR

Rukovodilac: prof. dr Veselinka Grudić

Cilj projekta je razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora, zasnovanih na jeftinoj i ekološki prihvatljivoj nanotehnologiji ugljenika dobijenog iz biomase. U okviru projekta će biti razvijen set novih nanoporoznih ugljeničnih elektroda za punjive baterije i superkondenzatore (koji ne sadrže litijum), oslanjajući se na široko dostupne elemente poput natrijuma (Na), magnezijuma (Mg), kalcijuma (Ca) i aluminijuma (Al). Interakcija između ugljenika i desolvatisanih jona biće fundamentalno proučavana eksperimentalno i teorijski. Predloženi projekat će se pozabaviti pitanjem razvoja tehnologije skladištenja električne energije, nudeći jeftinija, sigurnija i ekološki efikasnija rješenja, uključujući punjive baterije koje se oslanjaju na elemente koji su na Zemlji više zastupljeni od litijuma.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.