Prirodno-matematički fakultet

Praktični kolokvijum - napomena
Ukoliko ima studenata koji ne planiraju polaganje teorijskog dijela ispita u ovom roku, mole se da pored prijave, pošalju i mail na plamenac.a@ucg.ac.me , kako bi se potencijalno organizovala i jedna grupa za polaganje kolokvijuma od 08:00. 

Broj posjeta : 109