Prirodno-matematički fakultet, 04.06.2020

Детаљи организације завршног испита (Ц смјер)Испит ће се састојати из два дијела:

1. Четири задатка из цјелокупног градива - 50 поена

2. Теоријски дио (докази тврђења, тест питања, тест примјери, ...) из цјелокупног градива - 20 поена

Студенти који буду задовољни бројем остварених поена из само једног од ова два дијела у поправном термину тај дио нису обавезни да раде. Рачунаће се бољи остварени резултат ,,по дјеловима".

Пријавом полагања испита за августовски испитни рок студент поништава претходно стечене поене.

 

Broj posjeta : 1

Broj posjeta : 281