Prirodno-matematički fakultet, 22.05.2018

Evidencija semestralnih poenaEvidencija semestralnih poena se nalazi u pridruženom fajlu. 

Sve moguće propuste prijaviti mejlom.

U evidenciju poena studenata ponovaca poeni sa testa i seminarskog rada će biti naknadno uneseni.

Dokumenti