Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 18.03.2019

Javne nabavkeDokumenti

Diplome 1.pdf

Preuzmi

Diplome 2.pdf

Preuzmi

Fotokopiranje 1.pdf

Preuzmi

Fotokopiranje 2.pdf

Preuzmi

Fotokopiranje 3.pdf

Preuzmi

Kancelarijski materijal 1.pdf

Preuzmi

Kancelarijski materijal 2.pdf

Preuzmi

Kancelarijski materijal 3.pdf

Preuzmi

Klima 2.pdf

Preuzmi

Klima 1.pdf

Preuzmi

Sredstva na higijenu 1.pdf

Preuzmi

Sredstva za higijenu 2.pdf

Preuzmi

ug home systems.pdf

Preuzmi

ugovor tekom.pdf

Preuzmi

tekuce odrzavanje.pdf

Preuzmi

komp oprema.pdf

Preuzmi

komp opr jav nab.pdf

Preuzmi

tekuce odrzavanje.pdf

Preuzmi

Ugovor _ Tekom.pdf

Preuzmi

obavj o ishod pos nab mal vr kanc ur i kompj uredj.pdf

Preuzmi

Ob o ishodu postupka male vrijednosti.pdf

Preuzmi

Diplome _ ugovor.pdf

Preuzmi

Tekuce odrzavanje _ ugovor.pdf

Preuzmi

Ugovor Regius.pdf

Preuzmi

Javne nabavke _ nabavke malih vrijednosti 01_1404.pdf

Preuzmi

Javne nabavke _ nabavke malih vrijednosti 01_1405.pdf

Preuzmi

Zahtjev _ Ketering.pdf

Preuzmi

Zahtjev _ Poslovna komunikacija.pdf

Preuzmi

Javne nabavke male vrijednosti 01_1339.pdf

Preuzmi

Javne nabavke male vrijednosti 01_1338.pdf

Preuzmi

Ugovor _ protiv_pozarni aparati.pdf

Preuzmi

Ugovor _ klime.pdf

Preuzmi

Dani otvorenih vrata 1.pdf

Preuzmi

Dani otvorenih vrata 2.pdf

Preuzmi

Dani otvorenih vrata 3.pdf

Preuzmi

Ugovor Elektro Frigo.pdf

Preuzmi

obavj rest usluge.pdf

Preuzmi

obavještenje pripremljena hrana.pdf

Preuzmi

ugovor poslovna komunikacija.pdf

Preuzmi

ugovor ketering.pdf

Preuzmi

Zahjev sluz put u zemlj.pdf

Preuzmi

Zahtjev nabavka male vrijednosti sep 2019.pdf

Preuzmi

Ob nabavka malih vrijednosti sluzbena putovanja.pdf

Preuzmi

Ugovor Montenegro tourist service.pdf

Preuzmi

Ob investiciono odrzavanje.pdf

Preuzmi

Zahjev oprema.pdf

Preuzmi

Obavjestenje oprema.pdf

Preuzmi

zahtjev investiciono odrzavanje.pdf

Preuzmi

obavjestenje investiciono odrzavanje.pdf

Preuzmi

Ugovor investiciono odrzavanje.pdf

Preuzmi

Zahjtev stampanje.pdf

Preuzmi

Zahjtev namjestaj.pdf

Preuzmi

Obavjestenje namjestaj.pdf

Preuzmi

Obavjestenje kancelarijski namjestaj.pdf

Preuzmi

Ugovor kancelarijski namjestaj.pdf

Preuzmi

Ugovor štampanje.pdf

Preuzmi

Ugovor kancelarijski namjestaj.pdf

Preuzmi

ugovor kancelarijski namjestaj.pdf

Preuzmi

ugovor ostala oprema.pdf

Preuzmi

Zahtjev osiguranje zaposlenih.pdf

Preuzmi

zahtjev dan otvorenih vrata.pdf

Preuzmi

Obavjestenje osiguranje zaposlenih.pdf

Preuzmi

Obavjestenje Dani otvorenih vrata.pdf

Preuzmi