Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konačna rang lista i upis u I godinu osnovnih studija studijske 2021/22. godine - III upisni rok
Konačna rang lista i upis u I godinu osnovnih studija studijske 2021/22. godine - III upisni rok

Kandidati zaključno sa rednim brojem 8 stekli su pravo upisa.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu osnovnih studija, studijski program Turizam i hotelijerstvo, na osnovu rang liste, vršiće se 09.09.2021. godine, od 09.00h do 14.00h.

Dokumenta potrebna za upis:

  1. Originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. Originalna svjedočanstva I, II, III i IV razreda završene srednje škole;
  3. Diplome “Luča”  ili ekvivalentna diploma:
  4. Kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. Diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  6. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  7. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  8. Jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari).

Napomena: Kandidati koji ne dostave potrebna dokumenta za upis u datom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 580