Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 25.12.2018

Anđela Smolović, najbolji student Fakulteta za turizam i hotelijerstvoX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Anđelom Smolović, najboljim studentom Fakulteta za turizam i hotelijerstvo (9.58) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Smolović: Priznanje poput ovog za mene predstavlja nagradu za moj dosadašnji trud i rad. Ova nagrada je ništa drugo nego podstrek i motivacija da i dalje napredujem i unapređujem svoje znanje, a i jedna je vrsta odgovornosti za moja buduća zalaganja.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Smolović: Izazovi sa kojima se susrećemo već na početku studiranja su odvajanje od kuće, prilagođavanje novoj sredini i okolini kao i novom načinu života. Dolaskom u grad Kotor počela sam shvatati da mi se pružaju raznovrsne mogućnosti, ne samo za obrazovanje i napredovanje već i za zabavu, druženje, izlaske. Ukoliko se dobro organizujete i isplanirate svoje vrijeme možete postići sve. Uspjeh svakako zavisi od truda, rada, napora, zalaganja kao i povremenih odricanja. U skladu sa stepenom vašeg  rada slijedi rezultat kao i nagrada za sav taj uloženi napor i trud.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Smolović: Tokom trogodišnjeg studiranja na ovom fakultetu imala sam priliku da učestvujem na konferencijama i predavanjima. Predavači bili visokokvalifikovani stručnjaci iz oblasti turizma i ugostiteljstva i govorili su o različitim temama sa kojima se danas sve više preduzeća iz oblasti turizma susreće. Takođe sam imala priliku da pišem stručne radove na različite teme vezane za oblast turizma, kako  za oblast Crne Gore, tako i za region.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Smolović: Kada vas inspiriše neki cilj, sve vaše misli, trud i rad usmjereni su ka tome, tako da je svako ostvarenje cija svojevrsna je nagrada i motivacija. Smatram da ako studiraš ono što voliš, u čemu se pronalaziš, možeš prelaziti preko raznih prepreka i savladavati brojne poteškoće koje se nalaze na tom putu. Podrška porodice, pronalaženje u ulozi turizmologa, kao i težnja prema daljem usavršavanju na svakom polju, je moja motivacija za dalji rad i uspjeh.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Smolović: Jedan od prioritetnih ciljeva u predstojećem periodu jeste da uspješno privedem kraju osnovne studije. Svakako se neću zadržati samo na trogodišnjem studiranju, planiram da upišem specijalističke studije na ovom fakultetu, pa kasnije i magistarske. Razmišljam da magistarske studije upišem negdje u inostranstvu kako bi unaprjedila moje dosadašnje znaje i stekla novo iskustvo. Svoje sposobnosti i znanja ću svakodnevno usavršavati pisanjem raznih stručnih radova na različite teme i učestvovanjem na predavanjima stranih predavača, koji su od velikog značaja za sve one koji žele da unprijede svoje vještine i znanja.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Smolović: Upisom Fakulteta za turizam i hotelijerstvo bićete u mogućnosti da steknete široku lepezu znanja iz različitih oblasti vezanih za oblast Turizma i oblast Hotelijerstva. Uz pomoć profesora koji će pospješivati interakciju i saradnju sa vama, postepeno ćete razvijati svoje mišljenje i razvijati se kako na društvenom tako i na profesionalnom  nivou. Osim toga zahvaljujući uspješnoj saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama širom Evrope, možete jedan semestar provesti na nekom od prestižnih fakulteta.  Uzimajući u obzir i činjenicu da  Crna Gora važi za rado posjećenu turističku destinaciju , kao i značaj turizma kao najvažnije privredne grane, studiranje na ovom fakultetu će vam otvoriti vrata raznovrsnih poslovnih mogućnosti u budućnosti.