Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 19.06.2019

Prof. dr Perović: Studenti u Kotoru studiraju i žive turizamFoto studenata: Dejan Kalezić

Fakultet za turizam i hotelijerstvo,  smješten u srcu starog grada Kotora, pruža priliku studentima da  studiraju i žive turizam, izjavila je koordinator rada na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i prorektorica za nastavu Univerziteta Crne Gore (UCG) prof. dr Đurđica Perović.

„Prirodni i kulturni resursi i njihova adekvatna valorizacija su baza od koje se polazi u kreiranju uspješne turističke destinacije. StudImageirati turizam u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a, lociranom u jednom od najljepših zaliva na svijetu, gradu koji godišnje posjeti stotine hiljada turista sa kruzera, uz tradiciju edukacije kadrova iz oblasti turizma od 60-tih godina prošlog vijeka, opravdava tezu da studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo studiraju i žive turizam“, kazala je Perović.

Sa njom smo razgovarali o nastavnom programu Fakulteta, praksi u 55 nastavnih baza, kako u domaćim, tako i u stranim kompanijama, sajmu sezonskih poslova i međunarodnoj saradnji Fakulteta koja otvara nove mogućnosti za studente. 

UCG:  Šta je to što studenti mogu da očekuju od Fakulteta za turizam i hotelijerstvo?

PROF. DR PEROVIĆ: Inovirani nastavni planovi i programi koji prate veoma dinamične promjene na turističkom tržištu, u pogledu novih znanja, vještina i kompetencija, na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, koji na trećoj godini studija nudi dva izborna modula, preporučuju naše studente turističkoj privredi. U prilog navedenom govori podatak da naši svršeni studenti grade uspješne karijere u najprestižnijim hotelskim grupacijama, agencijama, turističkim organizacijama, nacionalnim parkovima, lukama, restoranima. Gotovo da nema značajnijeg preduzeća turističke privrede u kojem nijesu zaposleni studenti našeg fakulteta.   

UCG: Naveli ste podatak da se praksa na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo obavlja u 55 nastavnih baza, tj. u hotelskim i turističkim objektima širom Crne Gore. O kakvim kompanijama je riječ?

PROF. DR PEROVIĆ:  Radi se o renomiranim domaćim i stranim kompanijama sa bogatim iskustvom i znanjem, što našim studentima otvara mogućnost za profesionalno usavršavanje, trajno zapošljavanje, unapređenje poslovnih kontakata u struci itd. Gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse, praksa su koju njegujemo dugi niz godina. Predstavnici renomiranih kompanija turističke privrede, na visokim menadžerskim pozicijama, visoki zvaničnici Svjetskog savjeta za turizam i putovanja /WTTC/, resorni ministri, direktori NTO u direktnoj komunikaciji sa našim studentima daju poseban kvalitet ukupnom nastavnom procesu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. 

UCG: Sajam sezonskih poslova u turizmu „Summer Job“, održan je već dvanaesti put zaredom i u Kotoru, na inicijativu studenata vašeg fakulteta. Koja vrata ova vrsta projekta otvara studentima?

PROF. DR PEROVIĆ:  Na studentski projekat Summer Job smo posebno ponosni. Njegovo trajanje od 2008. godine izraz je svijesti naših studenata o značaju povezivanja sa  turističkom privredom i sezonskog zapošljavanja. Prepoznali su važnost sticanja praktičnih vještina kroz sezonski rad tokom studija. I posle 12 godina tema je veoma aktuelna. Pitanje sezonskog zapošljavanja je posebno kompleksno zbog otvaranja novih destinacija za privremeni rad (npr. region, SAD itd), tako da pitanje privlačenja kvalitetne sezonske radne snage postaje izazov koji poslodavci pravovremeno rješavaju upravo kroz ovakve susrete sa studentima. Ove godine je bilo prisutno preko 35 poslodavaca iz oblasti turizma i hotelijerstva. 

UCG: FTH je već tradicionalno i domaćin međunarodne godišnje naučne konferencija "Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva". Koja su vaša očekivanja od naredne  konferencije?

PROF. DR PEROVIĆ:  Prošla konferencija je privukla preko 100 autora iz zemlje i regiona, koji su prijavili svoje naučne radove iz različitih oblasti kao što su kulturni turizam, nautički turizam, sportski turizam, gastronomija, trendovi u turizmu itd. Naš cilj je da sljedeću konferenciju dalje internacionalizujemo u smislu jačanja njene međunarodne prepoznatljivosti. Osim toga, saradnja koju je FTH ostvario kroz bilateralne projekte, ali i veće istraživačke projekte omogućava da se isti održavaju i unapređuju kroz konferenciju.

UCG: Kada je riječ o saradnji na međunarodnom nivou, koje su mogućnosti dostupne studentima?

PROF. DR PEROVIĆ: Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo posebnu pažnju poklanjamo međunarodnoj saradnji, koja se realizuje kroz dva modaliteta: mobilnost studenata i mobilnost profesora. Zahvaljujući ovim programima studenti i profesori su boravili na univerzitetima u Kini, Francuskoj, Italiji, Bugarskoj, Finskoj, Sloveniji, Poljskoj, Rumuniji i dr. Pored studijskih boravaka studenata i profesora, na fakultetu je održano niz gostujućih predavanja eminentnih profesora iz oblasti turizma iz Finske, Italije, Francuske, Kine, Portugalije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske...

UCG: Koju aktivnost Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u tekućoj studijskoj godini biste posebno istakli?

PROF. DR PEROVIĆ:  Posebno ističemo aktivnost Studentske organizacije u organizaciji Future Tourism Conference početkom maja ove godine, sa izuzetno zanimljivim predavanjima 15 stručnjaka i profesora iz oblasti ITC, marketinga, onlajn agencijskog poslovanja itd. Fakultet za turizam i hotelijerstvo je od 2015. godine pridruženi član UNWTO-a što je otvorilo saradnju na međunarodnom nivou. Dostupnost materijala i publikacija UNWTO-a je višestruko korisno za naše studente i nastavno osoblje u smislu dostupnosti najnovijih podataka i praćenja aktuelnih trendova u turističkoj djelatnosti na svjetskom nivou. 

Takođe, Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore i Mediteranska asocijacija za sociologiju turizma (AssMed), u saradnji sa Univerzitetom Kalabrija i Univerzitetom u Bolonji organizuju IX Mediteransku konferenciju za sociologiju turizma Slow and fast tourism: Travellers, Local communities, Territories, Experiences, od 4. do 5. oktobra 2019. godine u Kotoru.

Očekujemo preko 120 autora i gostiju iz zemalja Mediterana, što će dodatno afirmisati UCG u oblasti turizma, a Kotor etablirati na mapi naučnog i kongresnog turizma.

 

https://www.cdm.me/drustvo/studenti-u-kotoru-studiraju-i-zive-turizam/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/244157/studenti-u-kotoru-uce-i-zive-turizam.html

 

 

 

Broj posjeta : 698