Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 07.10.2019

Prelazak sa samofinansiranja na budžetX

Samofinansirajući studenti generacija 2017 koji su položili sve ispite, odnosno ostvarili 60 ECTS kredita, imaju pravo da se u tekućoj studijskoj 2019/20. godini finansiraju iz budžeta.
Potencijalni kandidati treba da se jave studentskoj službi najkasnije do 09.10.2019. godine.

Broj posjeta : 574