Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 15.10.2019

Konačna rang lista i upis - Doktorske studijeX

Upis kandidata će se vršiti u srijedu 16.10.2019. godine, od 9 do 10h.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom
  • Dvije identične fotografije (jedna fotografija zalijepljena u indeks)
  • Dva prijavna lista - obrazac ŠV-20
  • Uplata školarine

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa obavezni su da obave upis u naznačenom terminu, u suprotnom smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 381