Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 24.10.2019

Odbrana magistarskog rada - Aleksandra ĐekićX

Obavještava se javnost da će kandidat Đekić Aleksandra javno braniti magistarski rad pod nazivom "Animatori u turističkoj ponudi Crne Gore: aktuelno stanje, vrste i budući razvoj", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Sanja Peković, mentor,

Prof. dr Aleksa Vučetić, član.

 

Odbrana će se održati dana 25.10.2019. godine sa početkom u 15h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 270